سبد خرید

فصل ۴ – قسمت 9: فناوری‌های داده تا محصولات داده

فصل ۴ – قسمت 9: فناوری‌های داده تا محصولات داده

در این قسمت میزبان آقای رضا فهمی، مدیر ارشد محصول در “ParticleB” هستیم تا موضوع “فناوری‌های داده تا محصولات داده” را بررسی کنیم.

دیدگاه‌ها ۰