سبد خرید

فصل 4 – قسمت 7: هوش مصنوعی و آینده ای پایدار

فصل 4 – قسمت 7: هوش مصنوعی و آینده ای پایدار

در این قسمت همراه با آقای “استیو نوری”، عضو شورای تکنولوژی مجله Forbes هستیم و موضوع “هوش مصنوعی و آینده ای پایدار” را بررسی می‌کنیم.

دیدگاه‌ها ۰