سبد خرید

فصل چهارم - آکادمی سحاب

فصل ۴ – قسمت 9: فناوری‌های داده تا محصولات داده

فصل ۴ – قسمت 9: فناوری‌های داده تا محصولات داده

فصل ۴ – قسمت ۸: داده‌ها و زندگی یک طراح

فصل ۴ – قسمت ۸: داده‌ها و زندگی یک طراح

فصل 4 – قسمت 7: هوش مصنوعی و آینده ای پایدار

فصل 4 – قسمت 7: هوش مصنوعی و آینده ای پایدار

فصل ۴ – قسمت ۶: پیش‌بینی داده‌محور ترافیک و تاثیر خودروهای خودران متصل

فصل ۴ – قسمت ۶: پیش‌بینی داده‌محور ترافیک و تاثیر خودروهای خودران متصل

فصل 4 – قسمت 5: داده‌ها برای متقاعد سازی

فصل 4 – قسمت 5: داده‌ها برای متقاعد سازی

فصل 4 – قسمت 4: علوم داده در صنعت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری

فصل 4 – قسمت 4: علوم داده در صنعت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری

فصل 4 – قسمت 3: شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری

فصل 4 – قسمت 3: شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری

فصل 4 – قسمت 2: روایت داستان‌های معنادار از داده‌ها

فصل 4 – قسمت 2: روایت داستان‌های معنادار از داده‌ها

فصل 4 – قسمت 1: علم داده در صنعت بازی‌های موبایلی

فصل 4 – قسمت 1: علم داده در صنعت بازی‌های موبایلی