سبد خرید

فصل 4 – قسمت 3: شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری

فصل 4 – قسمت 3: شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری

در این قسمت آقای مهدی میرحسینی، متخصص داده‌های مالی مهمان برنامه ما هستند و قرار است راجع به “شناسایی داده‌محور تقلب و ناهنجاری” صحبت کنیم.

دیدگاه‌ها ۰