سبد خرید

فصل ۴ – قسمت ۶: پیش‌بینی داده‌محور ترافیک و تاثیر خودروهای خودران متصل

فصل ۴ – قسمت ۶: پیش‌بینی داده‌محور ترافیک و تاثیر خودروهای خودران متصل

در این قسمت میزبان آقای امیرسامان مهدویان هستیم. ایشان دانشجوی دکترای حمل و نقل هوشمند هستند و با ایشان درباره “پیش‌بینی داده‌محور ترافیک و تاثیر خودروهای خودران متصل” گفتگو می‌کنیم.

دیدگاه‌ها ۰