سبد خرید

فصل 4 – قسمت 1: علم داده در صنعت بازی‌های موبایلی

فصل 4 – قسمت 1: علم داده در صنعت بازی‌های موبایلی

مهمان این قسمت از برنامه دوشنبه‌های دیتایی سحاب، آقای ابوالفضل کارگر، راهبر تیم داده در “Quiz of kings” هستند. موضوع مورد بحث “علم داده در صنعت بازی‌های موبایلی” است که با هم شنونده آن خواهیم بود.

دیدگاه‌ها ۰