سبد خرید

فصل 4 – قسمت 5: داده‌ها برای متقاعد سازی

فصل 4 – قسمت 5: داده‌ها برای متقاعد سازی

در قسمت پنجم از فصل چهارم به دنیای علوم رفتاری می‌پردازیم تا ببینیم چگونه علوم داده می‌تواند به ما در ارتباط موثر با دیگران کمک کند.
موضوع این قسمت داده‌ها برای متقاعد‌سازی است و مهمان ما آقای علیرضا رنجبر شورابی هستند.

دیدگاه‌ها ۰