سبد خرید

فصل ۳ – قسمت 7: علوم داده در علوم اعصاب

فصل ۳ – قسمت 7: علوم داده در علوم اعصاب

در این قسمت همراه با آقای “فرزاد فراهانی”، محقق پسادکترا در دانشگاه “جان هاپکینز” موضوع “علوم داده در علوم اعصاب” را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دیدگاه‌ها ۰