سبد خرید

فصل ۳ – قسمت 4: هوش مصنوعی مسئولیت پذیر

فصل ۳ – قسمت 4: هوش مصنوعی مسئولیت پذیر

گفتگوی این قسمت با آقای شاهین وکیلی نیا، مدیر و طراح زیر ساخت های داده و هوش مصنوعی در شرکت Invest درباره “هوش مصنوعی مسئولیت پذیر” خواهد بود.

دیدگاه‌ها ۰