سبد خرید

فصل ۳ – قسمت 8: هوش جمعی، آینده‌ی خرد

فصل ۳ – قسمت 8: هوش جمعی، آینده‌ی خرد

در آخرین قسمت به موضوع “هوش جمعی، آینده‌ی خرد” می پردازیم و آقای مسعود دُرریخته، متخصص هوش مصنوعی مهمونمون هستند.

دیدگاه‌ها ۰