سبد خرید

فصل ۵ – قسمت ۲: چالش های توسعه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین

فصل ۵ – قسمت ۲: چالش های توسعه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین

در دومین قسمت از فصل پنجم پادکست دوشنبه‌های دیتایی سحاب میزبان جناب آقای بهنام ثابتی هستیم و به این چالش های توسعه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین می‌پردازیم.

دیدگاه‌ها ۰