سبد خرید

فصل ۵ – قسمت ۱: تصمیم های بهتر در اکوسیستم فناوری ایران

فصل ۵ – قسمت ۱: تصمیم های بهتر در اکوسیستم فناوری ایران

مهمان این قسمت آقای محمدرضا اَزَلی، هم‌بنیان‌گذار در تِکراسا و استارت‌آپ جاده ابریشم از ایران هستند. موضوع مورد بحث “تصمیم های بهتر در اکوسیستم فناوری ایران” است که با هم شنونده آن خواهیم بود.

دیدگاه‌ها ۰