سبد خرید

فصل ۵ – قسمت ۵: هوش مصنوعی و تحول در بانکداری

فصل ۵ – قسمت ۵: هوش مصنوعی و تحول در بانکداری

در این قسمت به بررسی موضوع”هوش مصنوعی و تحول در بانکداری” می پردازیم و مهمان این قسمت ما سرکار خانم “زهرا رضایی”، دانشمند داده در بهسازان ملت است. با هم به قسمت پنجم دوشنبه های دیتایی سحاب گوش می دهیم.

دیدگاه‌ها ۰