سبد خرید

فصل پنجم - آکادمی سحاب

فصل ۵ – قسمت ۸: همگرایی بلاکچین و علوم داده

فصل ۵ – قسمت ۸: همگرایی بلاکچین و علوم داده

فصل ۵ – قسمت 7: علوم داده و فناوری های حقوقی

فصل ۵ – قسمت 7: علوم داده و فناوری های حقوقی

فصل ۵ – قسمت ۶: بهترین حوزه های هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری، شروع استارتاپ و یادگیری

فصل ۵ – قسمت ۶: بهترین حوزه های هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری، شروع استارتاپ و یادگیری

فصل ۵ – قسمت ۵: هوش مصنوعی و تحول در بانکداری

فصل ۵ – قسمت ۵: هوش مصنوعی و تحول در بانکداری

فصل ۵ – قسمت ۴: داستان کارآفرینی درون سازمانی در دیجیکالا

فصل ۵ – قسمت ۴: داستان کارآفرینی درون سازمانی در دیجیکالا

فصل ۵ – قسمت ۳: داستان سازمان داده محور

فصل ۵ – قسمت ۳: داستان سازمان داده محور

فصل ۵ – قسمت ۲: چالش های توسعه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین

فصل ۵ – قسمت ۲: چالش های توسعه راهکارهای مبتنی بر یادگیری ماشین

فصل ۵ – قسمت ۱: تصمیم های بهتر در اکوسیستم فناوری ایران

فصل ۵ – قسمت ۱: تصمیم های بهتر در اکوسیستم فناوری ایران