سبد خرید

فصل 1 – قسمت 6: مدیریت محصول‌های داده‌محور

فصل 1 - قسمت 6: مدیریت محصول‌های داده‌محور

در این قسمت میزبان خانم هدی گرامی مدیر محصول بخش فناوری های عملیاتی و روباتیک شرکت آمازون هستیم و در مورد مدیریت محصول‌های داده‌محور گفتگو خواهیم کرد.

دیدگاه‌ها ۰