سبد خرید

فصل 1 – قسمت 1: علم داده و آینده کسب و کارها

فصل 1 - قسمت 1: علم داده و آینده کسب و کارها

در اولین قسمت، شنونده‌ی گفتگوی آقای کاوه یزدی فرد مدیر نوآوری شرکت سحاب به عنوان میزبان گفتگو با آقای امیر عباس دربانی متخصص علوم داده از تورنتوی کانادا خواهید بود.

دیدگاه‌ها ۰