سبد خرید

فصل 1 – قسمت 7: اینترنت اشیاء و علوم داده

فصل 1 - قسمت 7: اینترنت اشیاء و علوم داده

مهمان این قسمت از پادکست، آقای محمدرضا بابایی متخصص علم داده در شرکت AEG هستند. در این قسمت در مورد اینترنت اشیا و علوم داده صحبت خواهیم کرد.

دیدگاه‌ها ۰