سبد خرید

فصل 2 – قسمت 6: علوم داده در تحلیل و پیش بینی کسب و کار

فصل 2 - قسمت 6: علوم داده در تحلیل و پیش بینی کسب و کار

در این گفتگو با آقای ساسان براک به موضوع “علوم داده در تحلیل و پیش بینی کسب و کار” پرداختیم.

دیدگاه‌ها ۰