سبد خرید

فصل 2 – قسمت 3: راه حل های علوم داده در صنعت حمل و نقل و خودرو

فصل 2 - قسمت 3: راه حل های علوم داده در صنعت حمل و نقل و خودرو

همان‌طور که در قسمت قبل گفتیم، در این قسمت با آقای سپهر پیری، متخصص علوم داده با موضوع “راه حل های علوم داده در صنعت حمل و نقل خودرو” صحبت می کنیم.

دیدگاه‌ها ۰