سبد خرید

مونا حاتمی – IBM – بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

مونا حاتمی - IBM - بخش چهارم: نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی

با چهارمین قسمت از فصل ششم پادکست‌های «دوشنبه‌های دیتایی سحاب» در خدمت شماییم و می‌خواهیم با مهمان برنامه، مونا حاتمی، دِیتاسایِنْتیستِ شرکتِ آیْ بی اِم (IBM)  ، به بررسی موضوع «نقشه راه یادگیری هوش مصنوعی» بپردازیم.

همون طور که در قسمت‌های قبلی اشاره شد، گفتگو با مونا حاتمیدر چهار بخش خواهد بود که در این قسمت شنونده آخرین بخش این گفتگو خواهید بود.

دیدگاه‌ها ۰